מס' כרטיס 87098  מדור ומדף: קנא-ו
 
לכבוד חברינו סוחרי-העצים
מכתב חוזר אודות יסוד ועד
ווילנא תרסז
2°. עלון. ועוד מכתב חוזר מאותה שנה .8°