מס' כרטיס 87101  מדור ומדף: קנא-ו
 
זכות אבות
תפלה וליקוטים לזכרון יום היארצייט
דף אחד ליאצ"ט האב ודף אחד ליאצ"ט האם
ווילנא תרמו
2°. עלון.