מס' כרטיס 87102  מדור ומדף: קנא-ט
 
בית תפלה
תפלת הדרך להולך לא"י לאומרה בכ"י
פאפו, אליעזר
טירנוי חש"ד
8°. 4 עמ'.