מס' כרטיס 87104  מדור ומדף: קנא-ו
 
הכשר מהרב ע"פ הסכם מרבני המו"צ דפה
ווילנא תרכא
והוא טופס נוסח הכשר
עלון. 1720 ס"מ.