מס' כרטיס 87106  מדור ומדף: קנא-ת
 
ורקת ברכת אלחנוכה
טופס אחד עם תמצית הדינים בשפה הערבית
וטופס שני עם תמצית הדינים בשפה הצרפתית
תוניס חש"ד
2°. עלון.