מס' כרטיס 87107  מדור ומדף: קנא-ל
 
הצעה ע"ד ישיבת לידא
ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי
לידא תרעד
2°. 3 עמ'.