מס' כרטיס 87111  מדור ומדף: קנא-ו
 
בית ספר לתורה ודעת בעיר מינסק
קפלן, ישראל
ווילנא תרנז
2°. עלון.