מס' כרטיס 87113  מדור ומדף: קנא-ה
 
ב' חוזרים אודות האורטודוקסים והנעאלאגים
בנירבאטור, הא' בחתימת
טייטלבוים, נפתלי
והב' בחתימת כמה רבני הונגריה
הונגריה[] תרע
2°. עלון.