מס' כרטיס 87121  מדור ומדף: קנא-פ
 
פרסומת אודות הספר שו"ת
אהלי אהרן
מילייקאווסקי, אליהו אהרן
בגרמנית
פפד"מ תרע
8°. עלון. מוסף לאיזראעליט