מס' כרטיס 87127  מדור ומדף: קנא-פ
 
ברכת שלום
למה"ר משה מעלכיאר, גבאי חברת עץ חיים
בשובו בשלום עם אשתו לעירנו
קופנהגן[] תרמג
8°. 3 עמ'.