מס' כרטיס 87128  מדור ומדף: קנא-תת
 
היתר עגון בק' רבנים
ירושלימסקי, משה נחום
חמ"ד תרעב
4°. עלון.