מס' כרטיס 89401  מדור ומדף: קלא
 
זכרון אהרן
אהרן ב"ר בנימין
זולצבך תפב
8°. נג דף