מס' כרטיס 952  מדור ומדף: לג-א
 
אור תורה
לקוטים מ-
דוב בער המגיד ממעזריטש
ירושלים תשכח
8°. (2), ה-קפג ע'