מס' כרטיס 577  מדור ומדף: לד
 
מלוקט - דרושי רבותינו:
אדמו"ר הזקן
אדמו"ר האמצעי
אדמו"ר הצ"צ
אדמו"ר מהר"ש
אדמו"ר מהרש"ב
אדמו"ר מהריי"צ
וכן משאר בני ונכדי הצ"צ, אגרות קודש ועוד
בתחלתו כמה קונ' - דרושי מהריי"צ בדפוס
ומימיוגרף.
18*23 ס"מ. שח דף.
לד-ח, עט-קי: מכתבי אדה"ז ואדהא"מ
נ,א: מכתב
אדמו"ר מהרי"ד מלאדי
לנכדו (בר מצוה).
עה,א: מכתב לר"א מסטראשעלא מאת
יהודה ליב, מהרי"ל מיאנאוויטש
עו,א: מכתב
פינחס משקלאוו
לר"א הנ"ל
בעלים: טובי' בעלקין
ע"י א. וולף.