מס' כרטיס 87119  מדור ומדף: קנא-פ
 
תפלה בבתי כנסיות דק"ק פירטה
פפד"מ תרעד
4°. עלון.