ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות א
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

אביחצירא, אברהם
אביחצירא, אליהו
אביחצירא, יוסף יצחק
אביחצירא, יעקב
אביחצירא, מאיר ב"ר ישראל
אביצירא, מאיר ב"ר מסעוד
אביחצירא, מסעוד
אביחצירא, ציון
אביחצירא, שלמה
אביטבול, אליהו ברוך
אביטבול, מימון
אביטבול, מכלוף
אביטבול, עמרם
אביטבול, שלמה
אבומד, הוד
אבושכילה, מרדכי
אביד, אבנר
אביטאן, אהליאב בן שמעון
אביטאן, אהליאב בן מרדכי
אביטאן, חביב
אביטאן, יעיש
אביטאן, מרדכי
אביטאן, משה
אביטאן, עמרם
אביכזר, אברהם
אביסדריס, ברוך
אביסדריס, חיים
אביסדריס, יוסף
אביעזיז, יוסף
אביעזיז, עמרם
אבידרור, מאיר
אבירמאד, דוד
אבושי, שמחה
אבן-אור, שמואל
אבעלסקי, זלמן טובי'
אבצן, מאיר
אבר, ניסן
אברהם, דוד
אברהמס, יוסף ישעי'
אברזל, אברהם
אברזל, שמעון
אברמוביץ, יצחק אייזיק
אברמוביץ, משולם זוסיא
אברמוביץ, שלמה ליב
אברמסון, אשר
אדהאן, יוסף
אדרעי, גבריאל
אדרעי, דוד
אדרעי, זבולון
אדרעי, חנניה
אדרעי, יוסף
אדרעי, מימון
אדרעי, נסים אליהו
אדרעי, רחמים
אדרעי, שמעון
אדרעס, יצחק נתן
אהרונוב, יעקב
אהרונוביץ, דוד יעקב
אוביץ, יחיאל מיכל
אוזדובה, אברהם
אוזרוב, יחזקאל הלוי
אוחיון, אברהם בן חיים
אוחיון, אברהם בן שמעון
אוחיון, אלי'
אוחיון, דוד
אוחיון, יהודה
אוחיון, יוסף
אוחיון, יעקב
אוחיון, מרדכי
אוחיון, משה
אוחיון, עמנואל
אוחיון, עמרם
אוחיון, שמעון
אוחנה, אברהם
אוחנה, יעקב
אוחנה, יצחק בן יוסף
אוחנה, יצחק בן שמעון
אוחנה, מאיר
אוחנה, רפאל
אוחנה, שלמה
אוחנה, שמעון
אוחנונה, אברהם
אוחנונה, חנניה
אוחנונה, יוסף
אוחננה,יחיא
אוחנונה, ימין
אוחנונה, יעיש
אוחנונה, יעקב
אוחנונה, מיכאל
אוחנונה, מסעוד
אוחנונה, מרדכי
אוחנונה, ציון
אוחנונה, שלמה
אוירבוך, שלמה זלמן
אולמאן, משה נטע
אונגער, משה
אונגר, שמואל
אונסדארפר, יחזקאל יודא
אוסטפלד, עזרא ישראל
אופן, אהרן
אופנברג, אברהם זאב
אקוליקה, דניאל אליעזר
אור-פאר, אליקים גצל הכהן
אורבך, דבורה לאה אשת ר' אברהם אליעזר
אורבך, יעקב
אורנשטיין, אורי ניסן
אורנשטיין, יעקב
אורנשטיין (אבן-אור), שמואל משה יהודה
אושפאל, יצחק דובער
אזולאי, אהרן
אזולאי, אלי'
אזולאי, דוד בן אברהם
אזולאי, דוד בן שלום
אזולאי, יוסף
אזולאי, יצחק
אזולאי, מסעוד
אזולאי, מרדכי בן דוד
אזולאי, מרדכי בן שלום
אזולאי, קליפה
אזולאי, שמעון
אזימאוו, חיים הלל
אזימאוו מנחם מענדל
אזרוואר, יודא
אחיטוב (גוטמן), נטע אביגדור
אטייס, נסים
אטייס, שלום
אטייס, שלמה
אטייס, יעקב
אטינגר, אברהם בנימין
אטקין, אברהם
אוואניער, זאב וואלף
אוואניער, פינחס צבי
איזבירצ'וק, בן ציון
איזראיעל, משה
איטקין, דובער
איטקין, מאיר
אייברעמס, אברהם חיים
איידלמאן, ארי' דוב
איידלמאן, יואל
איידלמאן, שלום
אידלמן, ישראל מרדכי הכהן
אידלמן, משה הכהן
אידלמן, שלמה הכהן
איידלקאפ, זאוול
איידלקאפ, יונה
איידנבוים, נתן דוד
אייווס, יודא ליב
אייזיקסאן, אייזיק
אייזנבך, חנניא יוסף
אייזנבך, יצחק צבי
אייזנבך, שלום ליב
אייכהרן, שלום דובער הכהן
אייכלר, יעקב
אילוביצקי, אברהם
אינהורן, ראובן
איצקוביץ, אליעזר
אלאי, ירמי'
אלבז, פנחס
אלגראבלי, הלל
אלדד, שמואל
אלוש, שמעון
אלזאם, דוד
אלחיאני, גבריאל אברהם
אלחאראר, ברוך
אלחרר, יהודה
אלחרר, יוסף
אלחרר, מרדכי
אלטהויז, ב"צ בנימין
אלטהויז, חיים זעליג
אלטהויז, עמנואל חיים
אלטהויז, פנחס
אלטהויז, שמואל בצלאל
אלטיין, מרדכי דוב
אלטיין, ישראל מאיר
אלטפעדער, גרשון, אברהם, משה, ישראל ע.
אלטפעדער, יעקב יוסף
אלטשולער, ניסן
אליטוב, שמעון גד
אלייניק, דובער
אלייניק, מאיר
אלייניק, שניאור זלמן
אלישביץ, יעקב
אלמכייס, אהרן
אלמכייס, נסים
אלמכייס, שמעון
אלמאליח, אלי'
אלמאליח, דניאל
אלמאליח, מאיר
אלמאליח, מימון
אלמאליח, מרדכי
אלמאליח, משה
אלמאליח, נסים
אלמאליח, עמרם
אלמאליח, רפאל
אלמאליח, שלום
אלמאליח, שמעון
אלמאליח, נסים
אלעווסקי, יהודה ליב
אלפסי, אברהם
אלפסי, חיים
אלפסי, יצחק
אלפסי, מאיר
אלפסי, מאיר
אלפסי, משה בן חביב
אלפסי, משה בן יצחק
אלפסי, משה בן יצחק
אלפסי, שלמה
אלפערין, מנחם מענדל
אלפערין, שבתי
אלפר, ישראל משה
אלפרוביץ, גרשון
אלפרוביץ, חיים משה
אלפרוביץ, ירחמיאל
אלפרוביץ, שלום בער
אלפרט, יהושפט
אלקובי, אברהם
אלקובי, דוד
אלקובי, מימון
אמור, אברהם
אמוראי (בגולה – טייצלין), יעקב
אמסלם, נסים
אנג'ל, חיים רפאל
אנגלסמן, מרדכי
אנדרוסיער, ניסן אייזיק
אנדרוסיער, רפאל
אנידג'אר, אברהם
אנידג'אר, יוסף חיים
אסבאג, יחייא
אסולין, אברהם
אסולין, אהרן
אסולין, אליהו בן מימון
אסולין אליהו בן יעיש
אסולין, דוד
אסולין, יחייא
אסולין, מסעוד
אסולין, רפאל
אסולין, שלום
אסעראף, מאיר
אסתרמאן, אפרים
אפלאלו, דוד
אפנזאר, אלעזר
אפנזאר, גבריאל
אפנזאר, חנניה
אפעל, שאול
אפענבערג, אברהם זאב
אפרייאט, מסעוד
אפרייאט, שלמה
אצראף, אברהם
אצראף , שלמה
אצייג, דוד
אקסלרוד, גדליהו
אקסלרוד, יהודה ליב (אריה)
אראן, יהושע העשיל
אראנאוו, מנחם מענדל
אראנסאהן, יעקב מיכאל
ארזואן, יעקב
ארזואן, עמרם
ארזואן, שמעון
אריאלי (סטוצ'בסקי – מקדם), משה
ארלינסקי, מנחם
ארמאן, ניסן
ארן, ישעיה
ארנאלד, יצחק
ארקוש, שמואל
ארשאנסקי, יעקב
ארשאנסקי, משה
אשכנזי, משה
אשעראף, אברהם פנחס