ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות י
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

יאלעס, יהודה צבי הכהן
יאנעשעווסקי, יוסף
יארבלום, נחמן פנחס
יבגי, אברהם בן אליהו
יבגי, אברהם בן יעיש
יבגי, אברהם בן מאיר
יבגי, אהרן בן מאיר
יבגי, אהרן בן שלום
יבגי, אליהו
יבגי, אליהו בן שלום
יבגי, חיים
יבגי, יעיש
יבגי, מאיר
יבגי, מכלוף
יבגי, מנחם
יבגי, מסעוד
יבגי, עמרם
ידגר, יצחק
ידידי', דוד
יודלוב, דוד זאב
יודסין, אלכסדר סענדר
יודסין, דוד
יודקין, שניאור זלמן
יוזביץ, יהושע
יוניק, דובער
יוניק, דוד אליהו משה
יוניק, מאיר יחזקאל
יוניק, נפתלי
יוסלעוויטש, בן ציון
יורקאוויטש, יעקב בן ציון
יזרזר, גבריאל
יחזקיהו, לוי
יחיאלי-אהרוני, חיים
ימיני, יעקב
ימיני, נסים
יעקבסון, בצלאל
יעקבסון, גרשון דובער
יעקבסון, שלום
יעקבשווילי, אלי'
יעקבשווילי, בן ציון
יעקבשווילי, פנחס
יעקובוביץ, אלחנן
יעקובוביץ, יוסף ברוך
יעקובוביץ, שמעון
יענקין, אבא אייזיק
יפה, אברהם
יפה, אברהם אליעזר
יפה, אברהם יוסף
יפה, דובער
יפה, שניאור זלמן
יפרגאן, דוד
יפרגאן, יעקב
יפרגאן, שמעון
יפרח, דוד בן יוסף
יפרח, דוד בן מאיר
יפרח, מאיר
יפרח, מסעוד
יפרח, עמרם
יפרח, שלמה יהודא
יפרח, שמעון
יפת, עשראל
יצחקי, מרדכי
יצחק, משה חנוך
ירוסלבסקי, משה זאב
ישראל, בן ציון
ישראלית (מקודם: איזראעליט), ישראל
ישראלציק, מתתיהו נתן