ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות כ
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

כביסא, גד
כביסא, יוסף
כביצא, שלמה
כגן, גבריאל זלקינד
כגן, דוד מרדכי חיים
כהן, אברהם בן אייזיק
כהן, אברהם בן יוסף
כהן, אברהם צבי
כהן, אהרן בן מיכאל יהודה ארי' ליב
כהן, אהרן בן משה
כהן, אהרן בן עמרם
כהן, אלי בן משה ורחל
כהן, אלי בן משה ופריחה
כהן, בנימין בן יוסף
כהן, בנימין בן מיכאל יהודה ארי' ליב
כהן, ברוך שלום
כהן, גבריאל
כהן, מרדכי דן
כהן, חיים
כהן, יואל
כהן, יונתן דוד
כהן, יוסף
כהן, יחזקאל
כהן, יעיש בן משה
כהן יעיש בן נסים
כהן, יעקב
כהן, יצחק
כהן, מיכאל יהודה ארי' ליב
כהן, מאיר
כהן, מאיר חי
כהן, מכלוף
כהן, מרדכי בן דוד
כהן, מרדכי בן יוסף
כהן, משה
כהן, נסים
כהן, עובדי'
כהן, פנחס
כהן, ציון בן אברהם
כהן, ציון בן יעקב
כהן ציון בן נסים
כהן, ראובן געציל
כהן, רפאל יעקב
כהן, רפאל נחמן
כהן, שלמה
כהן, שמעון בן יהודה
כהן, שמעון בן יעקב
כהן, שמעון בן יצחק
כהנא, חיים
כהנא, קלמן
כהנא, שמשון
כהנוב, אלי' שמואל
כהנוב, שלום חיים אשר
כזרי-קזלינר, אפרים
כמרי, אהרן
כנאפו, כליפא
כנאפו, משה
כסוס, מרדכי
כץ, אברהם יהושע העשל
כץ, דוד
כץ, זכריה
כץ, יחיאל מיכל
כץ, יעקב
כץ, יעקב דב
כץ, יצחק
כץ, ישראל מאיר
כץ, מאיר שמואל
כץ, מרדכי נפתלי הכהן
כץ, משה פינחס הכהן
כץ, צבי אלימלך
כץ, שמואל יצחק
כצמאן, הלל הכהן
כצמאן, יהושע זעליג הכהן