ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות מ
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

מאגאלניק, יעקב
מאגראבי, יאודא
מאגראבי, שלמה
מאטלין, ישעי' הכהן
מאיעסקי, יעקב יהודא
מאיר, שמואל
מאירי, מאיר בן ציון
מאירה, שמואל יעקב
מאישייעוו, יהושע
מאישייעוו, יוסף אהרן
מאישייעוו, יצחק יואל
מאישייעוו, שלמה יצחק
מאכעראווסקי, אברהם גד
מאנגעל, ניסן
מאסיס, דוד
מאסקאל, אהרן הלוי
מאסקאל, יוסף שאול הלוי
מאצקין, שלום דובער
מארלאו, יהודה קלמן
מארמולסטיין, שמואל דוב
מאשקאוויטץ, אפרים נחמן
מברך, משה
מגירא, עמרם
מהציב, משה
מוזס, נחום
מויאל, יודא
מויאל, נסים
מול, אפרים
מולרוב, יוסף
מונדשיין, יהושע
מוניץ, ישראל מאיר
מוניץ, ליפמן
מור יוסף, חיים
מור יוסף, נסים
מור יוסף, עובד
מור יוסף, עמרם
מוראוויעטסקי, משה
מורמן, משה שמעון
מוישל, דב
מושקוביץ, משה
מזרחי, אברהם
מזרחי, בנימין
מזרחי, יודא
מזרחי, יעקב בן דוד
מזרחי, יעקב בן כליפא
מזרחי, משה (רחמים)
מטוסוף, ישראל
מטוסוף, שלמה
מיבסקי, שמתי
מיידנציק, שלמה
מייזליש, אברהם בן ציון
מייזליש, שניאור זלמן
מייקלער, חיים שלמה
מילבסקי, צבי
מילגרוד, יצחק
מילנר, שמואל
מינדל, ניסן
מינסקי, יעקב איסר
מינץ, אייזיק גרשון
מינץ, בנימין
מינצברג, ברוך בנימין זאב
מינקוביץ, חיים מאיר
מינקוביץ, ישראל
מינקוביץ, נפתלי הערץ
מישולבין, אלי'
מישולבין, אליעזר
מישולבין, דוד דוב
מישור, אורי
מלוב, מנחם ישראל
מלוב, מרדכי אהרן
מלוב, שמואל
מלול, אלי'
מלול, דוד
מלול, שלמה
מלכא, אהרן
מלכא, אליהו
מלכא, דוד
מלכא, יעיש
מלכא, מאיר עמרם
מלכא, מאיר
מלכא, מימון
מלכא, משה
מלכא, עמרם יוסף
מלכא, רפאל
מלכא, שלום
מלכא, שלמה
מלכא, שם טוב
מלכא, שמעון
מלמד, יוסף
מלניק, יהודה פסח
מאמאן, אברהם מרדכי סעדי'
מאמאן, דוד
מאמאן, יהודא חיים יעקב מסעוד
ממרוח, חיים
מן, יעקב אליעזר
מן, פסח
מן, שלמה
מנדלבום, בן ציון משה מאיר
מנדלוביץ, מרדכי נחמי' הלוי
מנדלסון, יצחק יונה
מנדלסון, אברהם דב
מנדלסון, יונה זאב
מנדלסון, מרדכי נח
מנדלסון, נחמן
מנוחין, אברהם בנדיט
מנחם, אברהם
מנקין, משה צבי
מסחרי, זלמן
מסעוד, יפרח
מעגילאוו, נתן
מענטליק, מרדכי
מענקין, אלכסנדר סענדער
מץ, גרשום
מצגר, אלתר בן ציון
מצרפי, משה
מקובצקי, שמואל
מרגלית, נחום
מרוזוב, אברהם דוד
מרוזוב, דוד ארי'
מרוזוב, יוסף משה
מרוזוב, מנחם מענדל
מרוזוב, פנחס זאב וואלף
מרוזוב, שלום
מרוזוב, חיים שניאור זלמן
מרטון, יוסף יהודה
מרציאנו, יצחק
מרציאנו, ציון
מרקוביץ, חנא
משה, טוביה
משולם, זרח (משולם)
משי זהב, צבי
משיוף, שמואל מאיר
משעלי, ישראל
משעלי, מיכאל