ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות נ
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

נאה, אלחנן נפתלי
נאה, משה צבי
נאטיק, שלום דובער
נוסבוים, שמואל הערץ
נוסבוים, שמואל זאנוול
נזרי, שלמה
נחימובסקי, יעקב
נחמיאש, חיים
נחמני, אהרן פנחס
נחמני, אברהם בן דוד
נחמני, אברהם בן מסעוד
נחמני, מאיר
נחמני, נסים ישראל
נחשון, ברוך
ניב, יצחק נטע
ניאזוף, חנניה
ניבריטין, משה
ניגון, מיכאל
נידאם, יוסף
נידאם, שמעון
ניו, יהודא ארי'
ניוואש, ניסן
ניימן,חיים דוד
ניימן, נח
ניסנבוים, אליעזר
נירנברג, משה
נמורובסקי, שלום משה
נמורובסקי, שמעון
ננס, אליעזר
ננס, עזריאל
נעב, שמחה הכהן
נעלסון, שלום הלוי
נעלקין, אברהם מנחם
נעלקין, יוסף זאב
נעלקין, מיכאל
נעמינאוו, ניסן
נעמינאוו, שלום דובער
נפרסטק, אברהם משה
נפרסטק, יחיאל ירחמיאל
נפרסטק, ישראל
נפרסטק, ראובן דובער
נפתלין, חיים