ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ע
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

עבדלחק, יעקב
עבדלחק, מאיר
עבדלחק, משה
עבדלחק, ציון
עבדלחק, שמעון
עבו, שלמה
עבוד, אברהם
עדעלמאן, יעקב
עהרענרייך, אליעזר
עובדי', נפתלי
עובדי', שלמה
עובדי', שמואל
עודי, זכרי'
עזאמא, יוסף
עזריאל, דניאל דוד
עטייא, חיים
עטייא, יעקב בן משה
עטייא, יעקב בן שלמה
עטייא, מכלוף
עטייא, עמרם
עייאש, אלי'
עייאש, חנני'
עייאש, רפאל
עיני, רחמים הלוי
עלבוים, פישל אפרים
עלון, דוד
עלון, חיים
עלון, יודא
עלון, מכלוף
עלון, מאיר
עלון, מכלוף
עלון, מרדכי
עלון, שמעון
עלינסאן, צבי שמעון
עלעוויץ, ארי' ליב מיכאל
עמאר, דוד
עמאר, חנניא
,עמאר, יעקב בן יצחק
עמאר, יעקב בן נסים
עמאר, יצחק
עמאר, ציון
עמאר, שלום
עמאר, שלמה
עמאר, שמעון בן אליהו
עמאר, שמעון בן שלום
עמוס, יעקב
עמוס, מרדכי
עמרמי (פוגורלסקי), מאיר צבי הכהן
ענגעל, אלי'
ענגעל, ישראל שמואל
ענגעל, משה יוסף
ענגעל, שאול
עפשטיין, עקיבא אליעזר
עצור, רפאל
עקהויז, יעקב משה
עקיבה, חיים
ערמה, דוד
ערנטריי, אלעזר
ערנטריי, יצחק מאיר