ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ק
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

קאגאן, יוסף אברהם
קאהן, יוסף אברהם הכהן
קאוואלסקי, חיים נחמן
קאזין, אהרן אביגדור
קאטלארסקי, צבי יוסף
קאיקאוו, יחזקאל
קאלאדני, יצחק
קאלאט, אברהם צבי
קאן, יעקב מאיר
קאניקאוו, מרדכי זאב וואלף
קאניקאוו משה יצחק
קאנסאהן, ישראל
קאסאווסקי, יצחק אלי'
קאפח, מאיר
קאפילאוו, אליעזר
קאצענעלסאהן, משה
קאקין, אליהו
קאקין, דוד
קאקין, יעיש
קאקין, יעקב
קאקין, מרדכי בן יוסף
קאקין מרדכי בן מכלוף
קארז (קאזארנואווסקי), חיים שרגא פייויש
קארינבליט, אברהם יצחק
קאראליצקי, משה דוב
קאראליצקי, שמואל יצחק
קארליצקי, שמעון
קאראלעוויצער, דובער
קארפ, אברהם
קרפ, חיים צבי הכהן
קארף, אברהם
קארף, יהושע
קארף, פנחס
קדוש, דוד בן ברהם
קדוש, דוד בן נסים
קדוש, יוסף
קדוש, ישועה
קדוש, שלמה
קדנר, יעקב יצחק
קוביטשעק, יצחק יהודה
קובלסקי, שלום דוב
קוגל, חיים יצחק
קוגל, ישראל
קוזלובסקי, יחיאל אבא
קוזניצוב, אהרן בן דוב זלמן
קוצניצוב, אהרן בן דובער
קוין, דובער הכהן
קום, גרשון
קום, יהודה ליב
קויפטיל, יוסף
קונין, אפרים יהודה
קונין, אריה לייב
קונין, דוד
קופמן, אברהם צבי
קופמן, חיים משה
קופמן, ישראל יעקב
קופעלעוויץ, שמואל צבי
קופערמאן, חיים אהרן
קופציק, שלמה
קופרשטוק, חיים שלמה
קוק, אברהם דוד
קוקיס, פסח
קורלאנד, יעקב
קורנט, יהודה אריה
קורץ, שמואל
קורצער, יהודה ליב
קורקוז, פנחס
קזיניץ, זאב
קזיניץ, משה אהרן
קוזלינער, חיים זלמן
קוזלינער, מרדכי
קזרנובסקי, אסתר גוטע (אלמנת ר' יוסף זרח)
קזרנובסקי, אשר
קזרנובסקי, שלמה אהרן
קיובמאן, שלום דובער
קיבמן, שניאור זלמן חיים ראובן
קימערלינג, גרשון
קין, בצלאל
קירש, שלמה הלוי
קירשנבוים, אברהם משה
קירשנבוים, דוד נחמן
קלונסקי, ישראל איסר
קלויובגאנט, איסר
קליין, אהרן משה
קליין, אליעזר
קליין, בצלאל
קליין, ירחמיאל בנימין הלוי
קליין, יעקב
קליין, ישראל מנחם
קליין יחיאל יוסף
קליין, מערע
קליין, משה בן מנחם מענדל
קליין, פנחס
קליין, שניאור זלמן בן מנחם מענדל
קליין, שעפסיל
קלמנסון, יקותיאל דוב
קלמנסון, ישראל שמעון
קלמנסון, מרדכי ליב
קלמנסון, שלום מענדל
קלמנסון, שניאור זלמן
קלרברג, משולם
קמינצקי, משה זלמן
קמינצקי, ראובן
קנובל, יהודה אריה ליב הלוי
קנטורוביץ, יששכר דב
קסטל, כתריאל ברוך
קסטל, מיכאל
קסלמן, זאב וואלף
קסלמן, שלום דובער
קסלמן, שלמה חיים
קעלנער, דוד הלוי
קעלנער,חיים אשר אנשיל הלוי
קעלער, מאיר ליבער
קפלון, אורי אליעזר הכהן
קפלן, אליהו
קפלן, ישראל נח הכהן
קפלן, מרדכי
קפלן, משה הירשל
קפלן, שרגא מלך
קצנלנבוגון, יצחק
קצנלנבוגון, משה
קצנלנבוגון, שלמה שניאור זלמן
קראוויעץ, מאיר הכהן
קראוויצקע, נפתלי
קראוס, נפתלי
קראנץ, יעקב נח
קראסניאנסקי, דוד נחמן
קראסניאנסקי, משה
קראסנער, דוד ליב
קרויזר, ישראל מאיר
קרייזעל, יעקב
קרינסקי, זאב ארי'
קרינסקי, חיים יהודא
קרינסקי, יוסף דוב
קרינסקי, פנחס שמואל
קרינסקי, שמעיה
קריסטמן, יעקב הכהן
קריסטמן, נחום דובער הכהן
קריספין, מכלוף
קריספין, עמרם
קריספין, פנחס
קריצעווסקי, אליהו
קריצעווסקי, יעקב
קריצעווסקי, משה
קרישבסקי, אברהם ישראל
קרלנשטיין, משה חיים
קרלבך, אלי' חיים
קריימר, יעקב ישראל
קרניאל (קמינקר), עמוס
קרסיק, יצחק אייזיק
קרץ, אריה
קרץ, דוד
קרצמר, ישראל אהרן