ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ב
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

בארון, חיים
בארון, פנחס
באברויסקי, אהרן חיים
באברויסקי, חיים יעקב שמעון
באגאמילסקי, משה
באגאמילסקי, שמואל פסח
באטוויניקאו, יעקב
באטוויניקאו, נחמי'
באטוויניקאו, פרץ
באטרשווילי, יודא
באלול, חיים
באלול, יוסף
באסול, רחמים
באראש, אברהם אליעזר
בארבער, אברהם
בארוחאו, אברהם
בארטפילד, צמח מנחם מענדל
בארי (מקודם – שטיין), שמואל
בארען, יחיאל
בארענהאלץ, דוד
בהרב, אפרים זלמן
בהרב, משה
בוברוב, אלי'
בוגומולני, אברהם אבא
בוגנים, דוד
בוגנים, יוסף מסעוד
בודנאוו, שלום דובער
בוזאגלו, אברהם
בוזאגלו, חנניה
בוזאגלו, מרדכי
בוזאגלו, שלום
בוזאגלו, שמואל
בוזלי, אהרן
בוחבוט, אברהם
בוחבוט, אלעזר
בוחבוט, חיים
בוחבוט, עמרם
בוחבוט, ציון
בוטמאן, שלום דובער
בוטמאן, שניאור זלמן
בוים, בייניש
בוימגארטן, דובער
בוימגארטן, מנחם מענדל
בולוטובסקי, שלום
בוימלגרין, ישעי'
בוימלגרין,לוי
בוימלגרין, מרדכי דוד
בוסקילא, מאיר
בוסקילא, שלמה
בוקיעט, חיים מאיר
בורובסקי, מאיר
בארינשטיין, יוסף
בורנשטיין, אלימלך
בורשטיין, אברהם משה חיים
בורשטיין, מנחם
בזוזה, חיים
בחור (באכער), אברהם קאפל הלוי
בחטיזן, מרדכי
בטיטו, אברהם
בטיטו, אליהו
בטיטו, יעקב
בטיטו, מסעוד
בטיקוב, מנחם מאניש כהן
ביבלמונק, שמואל
ביטון, אברהם בן יוסף
ביטון, אברהם בן מסעוד
ביטון, אליהו בן יצחק
ביטון, אליהו בן שלמה
ביטון, בנימין
ביטון, דוד
ביטון, דניאל
ביטון, חיים
ביטון, יודא בן אברהם
ביטון, יודא בן דוד
ביטון יודא, בן מכלוף
ביטון יודא בן נסים
ביטון, יחייא
ביטון, יעיש בן אליהו
ביטון, יעיש בן מסעוד
ביטון, יעקב בן יצחק
ביטון, יעקב בן ניסים
ביטון, יעקב בן שלמה
ביטון, יצחק בן יוסף
ביטון, יצחק בן שלמה
ביטון, מרדכי בן משה
ביטון, מרדכי בן עזר
ביטון, משה בן דוד
ביטון, משה בן חיים
ביטון, נסים
ביטון, עזאר
ביטון, עמרם
ביטון, רפאל
ביטון, שלם
ביטון, שלום
ביטון, שלמה
ביטון, שמעון בן יצחק
ביטון, שמעון בן משה
בטלמן, גמליאל דוד
בייטעלמאן, אברהם משה
בייטעלמאן, יעקב
בייץ, משה הלוי
ביישאצקאי, משה
בימבד, משה דוד
ביסטריצקי, יהודה ליב
ביקעלניצקי, יואל יצחק
בירדוגו, יהודה
בירנבוים, יצחק מרדכי
בירמאן, יעקב ליפא
בכטיזן, נח
בלאשטיין, אליהו
בילייא, אברהם
בלאשטיין, אליהו
בלאק, יצחק ליב
בלדב, אבנר
בלוי, ברוך יהודא
בלוי, גרשון ישעי'
בלוי, טוביה
בלוי, יוסף
בלוי, יעקב
בלוי, משה יהודה הכהן
בלוי, עמרם
בלולו, חניניא
בלום, יהודה ליב
בלומנשטוק, אברהם
בלוקוב, עזריאל יעקב
בליאכר, נתן
בליזינסקי, יוסף שמחה
בליזינסקי, מאיר שלום
בליזנסקי, מנחם מענדל
בליזנסקי, שמואל גדליה
בליזינסקי, שמואל אלחנן
בליזינסקי, שניאור זלמן
בלעסאפסקי, שניאור זלמ
בן דוד, אברהם
בן דוד, אלי
בן דוד, יצחק
בן דוד, מכלוף
בן דוד, מרדכי
בן דוד, ראובן
בן דןד, שלמה
בן דוד ויוסף, אהרן
בן דוד ויוסף, דוד
בן דוד ויוסף, חיים
בן דוד ויוסף, יחיא
בן דוד ויוסף, יעקב
בן דוד ויוסף, יצחק
בן דוד ויוסף, מנחם
בנהרוש, יצחק
בן חיים, אברהם
בן חיים, יוסף
בן חיים, יעיש
בן חיים, נסים בן יחיא
בן חיים, נסים בן כליפא
בן חיים, שלום
בן חמו, אהרן
בן חמו, יודא
בן חמו, יצחק
בן חמו, שלמה
בן טוללה, שמואל
בן יאיר, חביב
בן כליפא, יצחק
בן לולו, אברהם בן שלמה
בן לולו, אברהם
בן לולו, אלי'
בן מאיר (רוזנברג), מאיר יהושע
בן מתתיהו (מתוסוב), יעקב
בן נון (בונין), אורי צבי
בן נון (בונין), אלכסנדר זיסקינד
בן סמול, חנניה
בן סמול, יעקב
בן סמול, נסים
בן סניור, חיים
בן עבו, יצחק
בן עבו, ציון
בן עזרא, משה
בן עמארא, רחמים
בן עמי, מרדכי
בן עמרם, ברוך
בן צבי, דב ארי'
בן שבת, חיים
בן שבת, מסעוד
בן שבת, רפאל
בן שחר, אורי
בן שחר, שאול
בן שטרית, יהודא
בן שמעון, אלי'
בן שמעון, דוד
בן שמעון, יודה
בן שמעון, שלום
בניים, משה
בנט, יוסף
בנימין, אברהם
בנימיני, חיים הלוי
בניש, חיים פנחס
בעלינאוו, מרדכי
בעליניצקי, אהרן יוסף
בעליניצקי, חיים רפאל יצחק
בעליניצקי, ישראל נח
בעליניצקי, מענדל
בעלעפעלד, זכרי'
בערג, נפתלי
בערנס, ראובן
בערעזין, ארי' ליב
בערעזין, פרץ בן חיים
בערעזין, פרץ בן שמואל
בערעזין, שמואל
בערקאוויטש, אהרן דוד
בערקאוויטש, אליעזר
בערקאוויטש, משה יעקב
בערקאוויץ, מרדכי יוסף
בעקער, בצלאל
בצלאל, ניסן
בק, חיים נחום
בק, יעקב מרדכי
בק, יעקב שמואל
בקרמן, ישראל שמעון
בר-מצבה, צבי יהודה
בר שאול (שאולזון), אהרן אלימלך
בראה, יקותיאל
בראון, ברוך
בראון, הלל
בראש, בן ציון
ברבש, שניאור זלמן
ברדוגו, יהודה
ברוומן, צביה אלמנת ר' דוד
ברוד, יחזקאל הלוי
ברוד, ישראל
בראדי, לוי גבריאל הלוי
ברוידא, משה אהרן
ברוכין, אברהם
ברונשטיין, זאב וואלף
ברונשטיין, יהודא מיכאל הלוי
ברונשטיין, מיכאל
ברונשטיין, צבי הירש
ברונשטיין, שניאור זלמן
ברוק, אליעזר בן ציון
ברוק, חיים שאול
ברוק, מנחם מענדל
ברוק, שלום דב
בריסק, נפתלי
בריסקי, מרדכי מאיר הכהן
בריקמאן, איסר
בריקמאן, ברוך
בריקמאן, קלמן
ברכמאן, נאטע
ברכה, בנימין
ברמן, ארי' ליב
ברמן, משה זלמן
ברנד, דוד
בר (ברנד), מאיר יהודא לייב
ברנדוויין, משה חיים
ברנשטיין, יעקב
ברנשטיין, לב
ברנשטיין, מאיר
ברנשטיין, משה
ברנשטיין, נח
ברקוביץ, יעקב ישראל