ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ר
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

ראבקין, מאיר
ראדאל, יוסף
רוזנפלד, אברהם יעקב
רוזנפלד, אברהם יצחק
רוזנפלד, יוסף חיים
רוזנפלד, יחיאל מיכל
רוזנפלד, ישראל
רוזנפלד, שלמה
רוט, אברהם יהושע
רוט, אפרים פישל
רוט, גרשון הכהן
רוט, דוד הכהן
רוט, נפתלי הכהן
רוטנשטרייך, מאיר
ראטער, בצלאל
ראיאק, מיכאל
ראיאק, צבי הירש
ראמענער, דוד
ראמענער, חיים
ראנד, אברהם
ראניס, אברהם
ראסס, דוד
רביבו, יעיש
רביבו, יעקב
רביבו, עמרם
רבין, צבי יצחק
רבינוביץ, דובער
רבינוביץ, חיים יהודה
רבינוביץ, יצחק
רבינוביץ, משה ליפא
רבינוביץ, נחום
רבינוביץ, פסח
רבלסקי, עקיבא
רדיע, אהרן
רובשקין, אברהם אהרן
רובשקין, אברהם מענדל
רובשקין, גבריאל
רובשקין, יחיאל מיכאל
רובשקין, שניאור זלמן ישכר געצל
רובי, שמעון
רובין, יעקב נתן
רובין, משה
רובין, צבי מרדכי הכהן
רובינוף, בנימין
רובינוף, לייב
רובינוף, מיכאל
רובינזון, יוסף
רובינשטיין, נח
רובינשטיין, שמואל אלי'
רודרמן, גרשון
רודרמן, יצחק
רוזיו, אברהם
רוזנטל, אברהם צבי
רוזנטל, מרדכי אלעזר
רוזנבום, לוי יצחק
רוזנבלום, אפרים
רוזנבלום – בן צבי, בריינה רחל
רוזנבלום, חיים יוסף
רוזנבלום, יעקב חיים
רוזנבלט, אלימלך
רוזנברג - ראמבערט, אבא
רוזנברג, אלימלך
רוזנברג, גדליה מרדכי יעקב
רוזנברג, דוב
רוזנברג, חיים מנדל
רוזנצוייג, אלעזר ליפא
רוזנר, צבי אליעזר
רוחמקין, אברהם
רוטנברג, יוסף נחמן
רוטנברג, צבי
רוטבלט, אברהם חיים
רויטבלאט (אבאלסקאי), אלי' חיים
רוימי, אברהם
רוימי, מרדכי
רומנוב (גרשוני), אהרן אלי'
רומאנאף, קדיש
רוף, אבא
רוקח, מרדכי ראובן
רזינסקי, זלמן
רטובסקי, אברהם מרדכי
רטובסקי, דוב
רטובסקי, חיים
ריבר, פסח אפרים
ריבעל, אפרים שמואל
ריבקין, אברהם
ריבקין, אלי' ליב
ריבקין, מאיר
ריבקין, זוסמן
ריבקין, זושא
ריבקין, זלמן
ריבקין, חיים
ריבקין, חיים יצחק נח
ריבקין, יקותיאל זוסמאן
ריבקין, ירחמיאל
ריבקין, משה דובער
ריבקין, צבי הירש
ריבקין, שלום
ריזל, חיים רזיאל
רייזמן, יהושע השל
רייזנברג, יצחק אייזיק
רייטפורט, אלי'
רייטפורט, פעשיא
רייטשיק, ישראל
רייטשיק, מנחם שמואל דוד הלוי
רייכמן, יעקב יצחק
רייכמן, משה יהודא
רייכמן, שלמה זלמן
רייניץ, ברוך צבי
רייניץ, מנחם יעקב
רייניץ, שלמה
רייס, שרגא בענדט
רייצעס, יוסף בן ציון
רייצעס, שמואל יצחק
רימלער, צבי הירש
רימלער, שרגא פייויל
ריפין, ישראל
רלבג, יהוסף גדלי'
ראם, בצלאל שלמה
ראם, שמואל אהרן
רם (ריקמן), ארי'
רסקין, דוד
רסקין, יהודא ליב
רסקין, יהושע
רסקין (ליין), יחיאל מיכל
רסקין, יעקב יוסף
רסקין, מנחם מענדל
רסקין, שאול
רסקין (ליין), שלום דוב בער
רסקין, שלום דובער
רעבהון, יעקב
רעפסאן, אברהם אבא
רעפסאן, יהודה יעקב
רפ, מנחם יקותיאל
רפופורט, משה
רפופורט, משה אלעזר
רפופורט, שלמה זלמן
רקל, יוסף
רקלין, אברהם יחזקאל
רקסין, שרלא פייוול
רש"י ויינשטיין, ישראל