ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ו
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

וואגל, יחיאל
וואגל, שרגא פייוויש
וואהל, צבי
וואהל, שמואל ארי' ישראל
וואונש, יעקב יהושע
וואלאוויק, יהודה לייב
וואלאסאוו, נחום
וואלדמאן, צבי אלימלך
וואלינסקי, אליעזר נפתלי
וואלמאן, אהרן
וואלף, אפרים
וואלף, הרשל זאב
וואלף, זאב
וואלף, שלום דובער
וואלק, לוי חיים
וואסערמאן, יוסף מיכאל
וקנין, דוד בן יוסף
וקנין, דוד בן שלמה
וקנין, דוד בן שמעון
וקנין, יוסף בן אברהם
וקנין, יוסף בן דוד
וקנין, ימין
וקנין, יעיש בן יוסף
וקנין, יעיש בן יעקב
וקנין יעקב
וקנין, מכלוף בן דוד
וקנין, מכלוף בן יוסף
וקנין, מכלוף בן יוסף וחנה
וקנין, מנחם
וקנין, מסעוד
וקנין, משה בן חנניה
וקנין, משה בן מרדכי
וקנין, נסים
וקנין, עמרם בן יעיש
וקנין, עמרם בן שלמה יוסף
וקנין, רפאל
וקנין, שמעון בן דוד
וקנין שמעון בן שלמה
וקסמן, אברהם מרדכי
ובר, אלימלך
ובר, חיים משה
ובר, יצחק
וגשל, ישראל יוסף
וזאנא, יוסף
ויגלר, צבי
וידר, לוי
וידל, רפאל שמואל
ויזמן, אברהם בן דוד
ויזמן, אברהם בן משה
ויזמן, אליהו
ויזמן, דניאל
ויזמן, דוד
ויזמן, יוסף
ויזמן, יעיש
ויזמן, יעקב
ויזמן, מכלוף בן דוד
ויזמן, מכלוף בן מסעוד
ויזמן, מכלוף בן נסים
ויזמן, משה
וייל, יצחק הלוי
ויין, יצחק דוד
וינברג, יוסף
וינברגר, בן ציון חיים
ווינבוים, מאיר
ויינגרטן, אברהם
וינמן, שמחה מאיר
וינפלד, שמואל יהודה הלוי
וינשטיין, יונה פישל הכהן
וינשטיין, יעקב
וינשטיין, נפתלי הכהן
וינשטוק, משה יאיר
ווייס, אנשל
ויויס, גד
ווייס, ישכר דוב
ווייס, ישעי'
ווייס, ישראל הלוי
ווייס, מרדכי דוד
ווייס, משולם דוב
ווייס, קהת
ווייס, שלום
ווייס, שלום שכנא
ויסברג, נטע שלמה
ויספיש, אברהם יוחנן
ויספיש, אהרן מרדכי
ויספיש, חיים ישראל
ויספיש, שלמה זלמן
וויכנין, חיים דוד נטע
וויכנין, נחמן דוב
וילהלם, יהודה דוב זרחי'
וילהלם, חיים דוד
וילהלם, מנחם בן ציון
וילהלם, משה אהרן
וילהלם, פנחס ברוך
וויליער, מנחם
וילימובסקי, חיים זוסיא
וילנר, אברהם
וילענקין, שניאור זלמן
וילענקער, שלום
וילישאנסקי, בצלאל
וילשאנסקי, חיים דוב
וילשאנסקי, רפאל
וינטר, יוסף דב
וינטר, יעקב קלמן הכהן
וינער, בן ציון
וינער, לוי
וינער, נפתלי אברהם
וינער, נתן
וינקלר, מיכאל אלחנן
וכסלר, בנמין זאב
וולבובסקי, יצחק
ולטפרייד, יצחק מאיר
ולס, ישכר דב
ולפא, מנחם מענדל חיים
ולפא, שלום דובער
ואענונו, עמרם דוד
ואענונו, רפאל
ונקרט, אברהם גד
ונקרט, שאול
וועקסלער, חיים מרדכי הכהן
וועקסלער, נחמיה מיכאל
ווערטער, יהודא ארי'
ווערנער, שמחה בונם
ופסי, אברהם
וקסלשטיין, משה בצלאל
ורצברגר, שמחה יהושע
ורקר, אורי יצחק