ב"ה
כרטיסי "ספר החסידים", של שמות משפחה המתחילים באות ח
לחץ על השם, ותקבל את תצלום הכרטיס

חאדאטאו, רפאל
חזנוביץ, אברהם
חאין, יעקב
חאצערנאוו, אברהם
חאצערנאוו, אלי'
חאצערנאוו, ארי' ליב
חאצערנאוו, דוד
חאצערנאוו, הלל
חבובא, נתנאל
חבקין, יוסף
חגוז, יוסף לוי
חגבי, שלום
חדקוב, חיים מרדכי אייזיק
חדש, אלטער
חדש, ירחמיאל
חדש (נוביקוב), נחום
חואכין, יוסף
חזוט, מאיר
חזוט, עמרם
חזיזא, אליהו
חזיזא, דוד
חזיזא, יודא
חזיזא, יעקב
חזיזא, מכלוף
חזיזא, מסעוד
חזיזא, שלמה
חזן, אברהם
חזן, אליהו
חזן, דוד בן יעקב
חזן דוד בן שלמה
חזן, יעקב
חזן, שלום
חזנוב, מאיר שמחה
חזנוב, עוזיאל, יחי'
חיות, משה דוד
חיות, שמעון
חיטריק, אהרן
חיטריק, יהודא
חיטריק, צבי הירש
חייט, יהודה קלמן
חייטאן, אהרן ישראל
חיים, סעדיה
חיימוף, יאודה ארי
חיימסון, ברוך
חיימסון, חיים דוב
חיימסון, יהושע
חיימסון, משה
חיימסון, נח
חיימסון, שלמה זלמן
חיימסון, שמעון
חייקין, עזריאל
חייקין, מאיר חיים
חינקיס, שלמה
חלוויני, אברהם
חן, אברהם אהרן
חן, גרשון
חן, דוד אבא
חן, דוד ליב
חן, חיים דוב בער
חן, יוסף
חן, יוסף יהודה
חן, ישעי' משה
חן, מאיר
חן, מרדכי ליב
חן, פרץ בן דוד
חן, פרץ בן מאיר שמחה
חן, פרץ בן שרגא פייוויש
חן, צבי הירש
חן, שלום דוב בער
חן טוב, מנחם מענדל
חנוביץ, גרשון
חנוביץ, ישראל
חאנון, ארי' ליב
חנון, משה מרדכי
חנזין, דוד
חנזין, מרדכי
חנין, חיים חייקיל
חנין, יעקב חיים אלטר
חסידה, ישראל יצחק
חסין, חנניה
חסין, יוסף
חסין, מרדכי
חסמן, אהרן
חסן, שאול
חסקינד, שלום
חפץ, מנחם מנדל
חפר, שמואל
חריטאנאוו, שמשון
חרלוב, מאיר
חשין, גיטעל